Техник технологийн XXI улсын олимпиад - III шат /Нээлтийн үйл ажиллагаа/