"МОНГОЛЫН ЦОМ" ЧӨЛӨӨТ НИСЛЭГИЙН ДЭЛХИЙН ЦОМЫН ТЭМЦЭЭН 2014 ОН