Дүрэм, журам

РАДИО УДИРДЛАГАТ УРАН НИСЛЭГИЙН ЗАГВАРЫН МАСТЕР АНГИЛАЛ 2016-2017 ОН ТАМИРЧИД ШҮҮГЧДИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй

F4B ДУУРИАМАЛ ЗАГВАРААР ТЭМЦЭЭН ЯВУУЛАХ ТЕХНИКИЙН ДҮРЭМ, ШҮҮГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

Дэлгэрэнгүй

F3A ДУНД АНГИЛАЛЫН ДАСГАЛ

Дэлгэрэнгүй

НИСЭХ ЗАГВАРЫН СПОРТЫН ШҮҮГЧ НАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ЦОЛ ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН НИСЭХ ЗАГВАРЫН CПОРТЫН НИЙГЭМЛЭГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН НИСЭХ ЗАГВАРЫН CПОРТЫН НИЙГЭМЛЭГИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Дэлгэрэнгүй

FAI F1A ЧӨЛӨӨТ НИСЛЭГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй

ПУУЖИН ЗАГВАРЫН СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй

RCC РАДИО УДИРДЛАГАТ АГААРЫН ТУЛАЛДААНЫ ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй

F3A - MASTER АНГИЛАЛЫН ДАСГАЛЫН СХЕМ

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ ДҮРЭМ - Жироглайдер ба Парасэйл, Хүнгүй агаарын хөлөг (Бөмбөлөг), Цаасан Шувуу, Пуужин – Үйл Ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ ДҮРЭМ - ХҮНГҮЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ОПЕРАТОР- ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй

РАДИО УДИРДЛАГАТ УРАН НИСЛЭГ (F3A)-ИЙН ЗАГВАРЫН ИЖ БҮРЭН ДАСГАЛ, ШҮҮГЧ, ТАМИРЧДЫН ГАРЫН АВЛАГА - /Мастер ангилал/ 2018- 2019 он

Дэлгэрэнгүй